Inhaaltraining Tennis

Inhaaltraining Tennis

Vanwege de grote animo is de inschrijving voor de inhaaldag gesloten. We hebben het maximale aantal inschrijvingen ontvangen kijkende naar de beschikbare banen en onze lerarenbezetting. Een ieder die zich heeft ingeschreven ontvangt later, voorafgaand aan de inhaaldag, nog een email van ons met meer informatie.

Je kunt het formulier hieronder invullen om een verzoek in te dienen om deel te nemen aan de Algemene Inhaaltraining Tennis op zaterdag 21 maart 2020.  De dag is bedoeld voor spelers die tijdens dit winterseizoen een groepsles hebben gemist. We checken alle aanvragen tegen onze presentielijsten.

Junioren dienen beschikbaar te zijn tussen 16:30 - 18:00uur.

Volwassenen dienen beschikbaar te zijn tussen 18:00-19:30uur.

Let op! De aanvangstijd en duur van de les zal onder andere afhangen van het aantal aanmeldingen. Je ontvangt uiterlijk vrijdag 20 maart een mail met meer informatie over jouw inhaalmoment.

Amstelpark Tennis biedt dit aan als een extra service. Iedere deelnemer wordt voor 1 sessie ingedeeld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze service.

Aanmelden:

Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Email
Telefoon / Phone
Ik ben een.. / I am a...
Lesdag deze zomer / Lesson day this summer
Lestijd deze zomer / Lesson time this summer
Wij berichten je uiterlijk vrijdag 20 september per mail over jouw aanvangstijd / We will inform you about your starttime no later than Friday May 20th. << >> Junioren sessies vinden plaats tussen 16:30-18:00u / Junior sessions will be scheduled between 16:30-18:00h. << >> Senioren sessies vinden plaats tussen 18:00-19:30u / Adult sessions will be scheduled between 18:00-19:30h