Aangepaste regels Amstelpark Tennis en Padel

Aangepaste regels Amstelpark Tennis en Padel

Alles op deze pagina is van toepassing op een ieder die Amstelpark bezoekt, inclusief tennissers, padellers, ouder en begeleiders

Wij verwachten van iedereen die naar ons park komt dat zij zich op de hoogte stellen van onderstaande informatie en zich onvoorwaardelijk zullen houden aan alle beschreven regels en richtlijnen.

Het team van Amstelpark Tennis en Padel
Alle leraren en medewerkers van Amstelpark Tennis en Padel zullen uitgebreid geïnstrueerd worden over hoe te handelen in deze nieuwe situatie. Uiteraard zullen wij ons aan dezelfde regels houden als die gelden voor iedereen. Om alles in goede banen te leiden zullen zij de leiding nemen. Er wordt dan ook van iedereen verwacht dat alle instructies onvoorwaardelijk worden opgevolgd. We zullen ons uiterste best doen zo volledig en duidelijk mogelijk te communiceren zodat iedereen weet wat ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht.

Algemene basisregels
Iedereen zal ondertussen hopelijk bekend zijn met onderstaande regels die de basis vormen van al ons handelen, of dit nou thuis, op het werk, in de openbare ruimte of straks bij Amstelpark op de baan is. Deze regels gelden voor iedereen en zijn conform de richtlijnen vanuit de overheid.

 • Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar
 • Schud geen handen
 • Was je handen regelmatig met zeep voor minstens 20 seconden
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis als je 1 of meerdere van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, lichte hoest, niezen, keelpijn, verhoging (vanaf 38 graden)
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot koorts heeft (verhoging vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten).
 • Reis zoveel mogelijk alleen

Specifieke regels voor tennissers/padellers/sporters en hun ouders
Er zijn tevens regels die specifiek van toepassing zijn als je weer komt tennissen/padellen bij Amstelpark. Ook aan deze regels dienen jij en als je een kind bent je ouders zich straks te houden:

 • Kom zoveel mogelijk in je eentje naar het park. Als dat niet mogelijk is dan wordt je maximaal door 1 ander persoon uit hetzelfde huishouden begeleid.
 • Kom het liefst lopend of op de fiets. Vermijd zoveel mogelijk het openbaar vervoer
 • Kom op tijd naar je les / reservering, maar niet eerder dan 10 minuten vóór aanvang
 • Verlaat het park direct na je les / reservering
 • Ouders/begeleiders zijn welkom tot aan de ingang van het park. Zodra kinderen zijn afgezet dienen ouders/begeleiders het park direct te verlaten. Houd sowieso altijd 1,5 meter afstand.
 • Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest
 • Breng je eigen handdoek en een gevulde bidon mee naar de les/reservering
 • Kom naar het park in je sportkleding
 • Was je handen voor en na de les /reservering
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden
 • Jongeren van 13 t/m 18 jaar en volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar en de leraren
 • Luister altijd naar de leraar en/of overige medewerkers van Amstelpark Tennis
 • Ga niet samen op een bankje zitten en geef elkaar geen hand of high fives

De situatie op het park
De omstandigheden waaronder de lessen en het vrijspelen plaats zullen vinden verschillen op een aantal punten wezenlijk van de 'normale' situatie. Uiteraard kun je de gebruikelijke kwaliteit van lesgeven van ons verwachten. Hieronder een overzicht van de punten waarop de herstart verschilt van wat je gewend bent van ons.

 • Alles zal in eerste instantie plaatsvinden op de buitenbanen. Zodra er verdere versoepeling van de regels volgt en binnen tennis weer is toegestaan zullen de recreatieve tennislessen hoogstwaarschijnlijk naar binnen worden verplaatst en wordt het weer mogelijk een binnenbaan te reserveren. Normaal gesproken worden de tennislessen van de recreatie altijd binnen gegeven, ook in de zomer.
 • De binnenbanen zijn niet toegankelijk
 • Het clubhuis blijft gesloten tot minstens 1 juni 2020
 • Er is geen toegang tot de kleedkamers
 • Er is toegang tot de toiletten. Deze mogen alleen worden gebruikt door personen die les volgen of een baanreservering hebben. Ouders en begeleiders kunnen geen gebruik maken van de toiletten.
 • Leraren houden 1,5 meter afstand van de leerlingen
 • Ouders/begeleiders/vrienden/familieleden/kennissen mogen niet op het park blijven om naar de tennisles (van hun kind) te kijken. Wij begrijpen dat veel ouders dit erg jammer zullen vinden, maar we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De kinderen zijn in goede en ervaren handen bij ons.
 • Je zult alleen worden toegelaten tot het park als je een les of reservering hebt. Zonder les of reservering zal de toegang tot het park worden geweigerd
 • Leraren,medewerkers en toezichthouders van Amstelpark Tennis en Padel zullen leerlingen, spelers, huurders en ouders/begeleiders die zich niet aan de regels houden hierover op een respectvolle manier aanspreken. Dit is niet anders dan normaal, maar kan in deze bijzondere situatie mogelijk met grotere regelmaat voorkomen. Wanneer dit gebeurt is dit omdat we met z'n allen hard moeten werken om tennis mogelijk te laten blijven. Alleen als we ons allemaal aanpassen aan de regels en richtlijnen kunnen we dit op een succesvolle manier bewerkstelligen.

Wat gebeurt er wanneer het regent?
Tennislessen:
Normaal gesproken worden de lessen altijd op de binnenbanen gegeven. Dit geldt ook voor selectielessen van de jongere speler. Selectielessen voor oudere spelers hebben altijd een regenoptie waardoor deze bij regen ook door kunnen gaan. In deze nieuwe situatie hebben we helaas die luxe niet: alle lessen worden in eerste instantie buiten gegeven. Het is momenteel gewoonweg nog niet toegestaan om lessen op de binnenbanen te geven. Dit houdt in dat we een aangepast beleid moeten voeren wanneer het gaat om het verregenen van tennislessen. Dit vergt flexibiliteit van ons allemaal. De volgende regels zullen gelden in geval van gemiste lessen door regen*:

 • De eerste gemiste les wordt door ons op een nader te bepalen moment ingehaald
 • De tweede gemiste les zal niet worden ingehaald en is voor rekening van de leerling
 • De derde gemiste les wordt door ons op een nader te bepalen moment ingehaald
 • Alle volgende lessen die door regen niet door kunnen gaan worden niet ingehaald en zijn voor rekening van de leerling

*Dit geldt alleen voor lessen die door regen niet door kunnen gaan. Lessen die door de leerling zelf gemist worden buiten de schuld van Amstelpark om zullen niet kunnen worden ingehaald en zijn voor rekening van de leerling zelf.

Losse verhuur / afhangen door leden:

In geval van regen en slecht weer kan er mogelijk niet worden gespeeld op de buitenbanen van Amstelpark. Wanneer je als lid een baan hebt gereserveerd komt deze te vervallen. Wanneer je los een baan hebt gehuurd en de reservering komt te vervallen door het slechte weer, krijg je van ons een tegoed in het baanreserveringssysteem zodat je de reservering op een andere dag en tijd kunt inplannen. Via de knop hieronder vind je de status van de buitenbanen op de dag van jouw reservering.

Status van de buitenbanen

Als er door de overheid word besloten dat er ook weer op de binnenbanen mag worden gespeeld zullen we deze zo snel mogelijk weer in gebruik nemen.

We zijn enorm blij dat we de mogelijkheid krijgen een eerste stap richting 'normaal' te zetten. We danken iedereen bij voorbaat voor het naleven van bovenstaande en algemeen geldende regels en richtlijnen. Het is enorm belangrijk dat we weer lekker kunnen sporten en onze leraren staan dan ook te popelen om de baan op te gaan. Mocht je vragen hebben dan kun je het best contact opnemen via email. Stuur je vraag of opmerking naar tennis@amstelpark.nl